Mini Futures och aktieutdelning

13 februari, 20130 Kommentarer

Nu när det är utdelningstider är det viktigt att komma ihåg hur detta fungerar när man handlar med Mini Futures.

Det kan t.ex. vara mycket förvirrande att äga en Mini Short, se aktien “falla” pga. utdelningen men ändå se att Mini Short tappar i värde (givet att aktien inte tappar mer än utdelningen på X-dagen). Det finns dock en naturlig förklaring till detta.

Nedan ska jag förklara hur utdelningar i aktier och index fungerar när det gäller Mini Futures. Jag måste tyvärr göra er besvikna. Det går inte att tjäna riskfria pengar.

MINILONG – Utdelningar betalar av den inbyggda finansieringen

Det enklaste sättet att förklara detta är att beskriva en fiktiv aktie. Kalla den SIP B. SIP B kostar innan utdelning 100 kr. Det har på bolagsstämman beslutats att en utdelning om 10kr per aktie ska ske på dagen X. Sista dagen för handel med utdelning är dag Y.

Tänk er vidare att det finns en MINILONG SIP B som kostar 50 kr. Det betyder alltså att MINILONG SIP B har en inbyggd finansiering på 50 kr. (50 kr: priset på MINILONG SIP B + Finansiering 50 kr = 100 kr)

Dagen efter dag Y handlas SIP B utan utdelning. Aktien faller då 10 kr och kostar således 90 kr.  Det kan då felaktigt uppfattas som att även MINILONG SIP B tappar 10 kr. Det ska dock påpekas att den utdelning som sker används för att justera Finansieringsnivån (minus källskatt om 15%). Således kostar MINILONG SIP B 50 kr efter utdelningen eftersom den inbyggda finansieringen justerats från 50kr till 40 kr. Se bild nedan för förklaring.

Pris MINILONG SIP B innan utdelning= 50 kr = 100kr -50 kr

Pris MINILONG SIP B efter utdelning= 50 kr = 90kr -40 kr

Obs. Källskatt ej medräknat.

Priset på MINILONG SIP B är därför (utan källskatt) oförändrat efter utdelning. Det enda som hänt är att finansieringsnivån minskat vilket resulterat i en lägre ränteavgift.

 

MINISHRT – Det finns tyvärr inga riskfria pengar.

Det kan felaktigt uppfattas att MINISHRT produkter kan användas för att tjäna pengar på en aktie eller index då en utdelning sker. Tyvärr är detta felaktigt. På samma sätt som för MINILONG justeras finansieringsnivån nedåt.

Tänk er samma fiktiva aktie som i exemplet ovan. Tänk er vidare att det finns en MINISHRT SIP B som kostar 50 kr och som har en finansieringsnivå (inbyggt tillgodohavande på banken) på 150 kr.

(50 kr: Finansiering 150 kr – priset på MINILONG SIP B   = 100 kr)

När utdelningen sker ”faller” aktiepriset med 10 kr. Finansieringsnivån justeras precis som i exemplet ovan. Den nya finansieringsnivån är efter utdelning 140 kr.

Pris MINILONG SIP B innan utdelning= 50 kr = 150kr -100 kr

Pris MINILONG SIP B efter utdelning= 50 kr = 140kr -90 kr

Obs. För Minishrt dras ingen källskatt. Finansieringsnivån justeras med samma belopp som utdelningen.

Priset på MINISHRT SIP B är därför  oförändrat efter utdelning. Det enda som hänt är att finansieringsnivån minskat vilket resulterat i en lägre ränteavgift.

Related posts:

Filed in: Alexander Frick bloggEkonomiFrågor & SvarMini Futures
Tagged with:

Om författaren ()

Skriv ett svar

Back to Top

Get Cloud PHP Hosting on CatN